Kan ik de zaal huren en eigen drank meenemen?

Nee, dit is niet mogelijk. Bij alle activiteiten verzorgtĀ Rico Latino zelf de drank.